Εργο : Ανακαίνιση Κινηματογράφου “Ηλύσια” στην Αλεξανδρόπουλη.

Η μελέτη περιλαμβάνει

– Μελέτη παραμέτρων αρχιτεκτονικής ακουστικής (ακουστική προσομοίωση 3D μοντέλο) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της DOLBY digital.

– Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών ακουστικών επενδύσεων , ακουστικές οροφές

– Ηχομονωτικό κέλυφος για απομόνωση του εξώστην από την κύρια αίθουσα

– Μέτρα ηχοπροστασίας στο σύστημα εξαερισμού, σχεδιασμός ηχοπαγίδων, αντικραδασμικές εδράσεις Η/Μ.

– Ακουστικές μετρήσεις πιστοποίησης μετά το τέλος της κατασκευής.

– Επίβλεψη κατά την διάρκεια της κατασκευής.